Bảng giá in chuyển nhiệt , in UV trên các chất liệu, in lụa cao cấp và ép cao tần trên giày dép.

BẢNG GIÁ IN CHUYỂN NHIỆT TRÊN VẢI

BẢNG GIÁ IN UV TRỰC TIẾP LÊN CÁC SẢN PHẨM

BẢNG GIÁ IN LỤA CAO CẤP LÊN ÁO THUN VÀ BALO TÚI XÁCH

BẢNG GIÁ IN LỤA CAO CẤP VÀ ÉP CAO TẦN LÊN GIÀY DÉP