Kính gửi đến quý khách hàng bảng giá in chuyển nhiệt mới nhất vào tháng 09-2021 . Chúng tôi hy vọng được hợp tác lâu dài với quý khách . Nếu cần thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi .